Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2563

ครั้งที่  5/2563
วันจันทร์ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  •  แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จำนวน 8 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 กองวิชาการและแผนงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  • ประกาศเจตจำนงสุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักการศึกษา

  •  เปิดโครงการถนนเด็กเดิน
  • การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโครานา 2019

สำนักปลัดเทศบาล

  • การขอใช้อาคารราชพัสดุตามโครงการอารยสถาปัตย์ เพื่อคนพิการและสูงอายุ

  • รายงานผลดำเนินงาน สน.เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2563

ฝ่ายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล

  • กการจัดระเบียบอำนวยความสะดวกการรับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ COVID – 19

  • การตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้ออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะ

วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1625074
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
615
1003
2352
1609226
14416
59044
1625074

Your IP: 3.239.4.127
2022-08-09 14:49