Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2563

ครั้งที่  6/2563
วันจันทร์ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  •  
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 กองวิชาการและแผนงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักการศึกษา

  • การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที่ของสำนักการศึกษา กรณีการแพร่ระบาด Covid-19
  • การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
  • การดำเนินการถนนคนเดิน เทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักปลัดเทศบาล

  • รายงานผลดำเนินงาน สน.เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2563

ฝ่ายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล

 

 

  • อำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดระเบียบสายสื่อสาร/อุปกรณ์สื่อสารตามนโนบายกระทรวงมหาดไทย
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1176253
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
404
1144
1548
1167283
19757
36987
1176253

Your IP: 35.173.35.159
2021-10-18 05:21