Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2563

ครั้งที่  9/2563
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 •  แนะนำผู้บริหาร
 •  มอบเกียรติบัตรตามโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2563 จำนวน 3 ชุมชน
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 1. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองวิชาการและแผนงาน)
 2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี พ.ศ.2563 (กองวิชาการและแผนงาน)
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล)(สำนักการศึกษา)
 4. สถานศึกษาได้รับรางวัลโล่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ 2 แห่ง (โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว, โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร) (สำนักการศึกษา)
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตี้อ ผ่านการคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่ตรวจราชการภาค 14 ประจำปีการศึกษา 2563 (สำนักการศึกษา)
 6. นางสาววารี เสนาะวาที นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดเล็ก (สำนักการศึกษา)
 7. นายวรพล พิจารณ์ และนายวิทยา อินทรสงเคราะห์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (สำนักการศึกษา)
 8. พนักงานครูเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 1.นายอภิชาติ ตั้งวันเจริญ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 2.นางกชนิภา ดีพร้อม ครูโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล(สำนักการศึกษา)
 9. วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ (นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)ร่วมลงนามในสัญญาเช่าอาคารเรียนโรงเรียนกิตติญาณวิทยา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม เพื่อพัฒนาการบริหารองค์กรยุคใหม่สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) (สำนักการศึกษา)
 10. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานีประจำเดือนระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 25 ส.ค. 2563 (สำนักปลัดเทศบาล)
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 - 

วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
-

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1624938
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
479
1003
2216
1609226
14280
59044
1624938

Your IP: 3.239.4.127
2022-08-09 12:56