Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2563

ครั้งที่  10/2563
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 •  แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 4 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

กองวิชาการและแผนงาน

 • ประกาศการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
 • โครงการที่ได้รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

สำนักการศึกษา

 • การจัดงานวันออกพรรษา ลอยกระทงไหลเรือไฟ และแข่งเรือยาว ประจำปี 2563
 • การร่วมงานประเพณีชักพระเนื่องในวันออกพรรษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

       - ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เป็นตัวแทนระดับจังหวัด

       - ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เป็นตัวแทนระดับ           

      เขตพื้นที่การศึกษา

 • การดำเนินงานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ 12 ประจำปี 2563
 • การทอดกฐินพระราชทาน

          - วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันที่ 15 ตุลาคม 2563

          - วัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ 16 ตุลาคม 2563

          - วัดมหาวนาราม วันที่ 18 ตุลาคม 2563

          - วัดหนองป่าพง วันที่ 27 ตุลาคม 2563

 • การจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563                        ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563

สำนักการช่าง

 • การขออนุญาตใช้พื้นที่ศาลากลางหลังเก่า (ลานขวัญเมือง)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • การจัดทำแผนการตัดต้นไม้ก่อนเข้าฤดูฝนของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 25 กันยายน 2563

ฝ่ายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล

 • การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรงานบุญประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ/ตักบาตรเทโวโรหณะ
 • การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรวิ่งอุบลมาราธอน 2020
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 - 

วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
-

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1653086
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
240
1043
7963
1622722
42428
59044
1653086

Your IP: 18.208.126.232
2022-08-20 06:30