Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 54,580,000
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง 1 2,500,000 - สำนักการช่าง
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชยางกูร (ช่วงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) 1 28,247,000 - สำนักการช่าง
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนอุปลีสาน๖(ช่วงถนนแจ้งสนิท-ถนนชยางกูร) 1 4,953,000 - สำนักการช่าง
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์(ช่วงถนนชลประทานท่าบ่อ-ถนนบูรพานอก) 1 18,250,000 - สำนักการช่าง
5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยพโลชัย 5 (ด้านติดกำแพงรั้วเรือนจำ) 1 630,000 - สำนักการช่าง
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 2,000,000
แผนงาน  สาธารณสุข
6 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว 1 2,000,000 - กองสาธารณสุขฯ
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 13,900,000
แผนงาน  การศึกษา
7 โครงการปรับปรุงหอประชุมพาขวัญโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 3,000,000 - ร.ร.ท.3
8 โครงการปรับปรุงหอประชุมศรีวนารมย์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 8,000,000 - ร.ร.ท.5
แผนงาน เคหะและชุมชน
9 โครงการก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารศูนย์ OTOP ตลาดสดเทศบาล 3 1 2,900,000 - สำนัการช่าง
รวมทั้งสิ้น 9 70,480,000

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2075046
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
563
892
6288
2059608
43860
51360
2075046

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-25 07:52