Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2564
(งบประมาณ)
ปี 2565
(งบประมาณ)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 300,000 300,000
แผนงาน บริหารทั่วไป
1 โครงการจัดงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 300,000 300,000 - สำปลัดเทศบาล - เปลี่ยนชื่อโครงการ
- เปลี่ยนเป้าหมาย
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 100,000 100,000
แผนงาน บริหารทั่วไป
2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ 100,000 100,000 - สำปลัดเทศบาล - เปลี่ยนชื่อโครงการ
อายุราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำ - เปลี่ยนเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น 400,000 400,000
สรุป  จำนวนโครงการที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
          ปี 2564
         จำนวน  2  รายการ    งบประมาณ   400,000  บาท
          ปี 2565
         จำนวน  2  รายการ    งบประมาณ   400,000  บาท

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2075120
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
637
892
6362
2059608
43934
51360
2075120

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-25 08:44