Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน 2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1 0 0 4,248,130 0 0
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ
ซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5 - ชุมชนวังสว่าง
- - 4,248,130 - - - สำนักการช่าง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ 2 0 0 0 13,400,000 0
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
2 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี   - - - 400,000 - - สำนักปลัดเทศบาล
แผนงาน การศึกษา  
3 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - - 13,000,000 - - ร.ร.ท.3
รวมทั้งสิ้น 3 0 0 4,248,130 13,400,000 0

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

924442
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
627
1151
2944
909474
30382
53245
924442

Your IP: 34.204.201.220
2021-04-20 08:05