Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2563

ครั้งที่  12/2563
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 4 ราย
  • แนะนำการย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

กองวิชาการและแผนงาน

  • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • การดำเนินการรายงานการดำเนินการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยระบบฟองส์ดู (กราฟฟิคฟองส์ดู)

สำนักการศึกษา

  • การเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
  • โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักการช่าง

  • รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • การบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

สำนักปลัดเทศบาล

  • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2563

วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1188112
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
319
762
3924
1174705
31616
36987
1188112

Your IP: 3.229.142.91
2021-10-28 07:28