Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2564

ครั้งที่  1/2564
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 2 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

กองวิชาการและแผนงาน

  • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักการช่าง

  • รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

สำนักปลัดเทศบาล

  • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1176246
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
397
1144
1541
1167283
19750
36987
1176246

Your IP: 35.173.35.159
2021-10-18 05:18