Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2564

ครั้งที่  2/2564
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 1 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

กองวิชาการและแผนงาน

  • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • รายงานการติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักการศึกษา

  • การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพ.ศ. 2564
  • การแข่งขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัด ปี 2564 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
  • การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2564
  • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

สำนักปลัดเทศบาล

  • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี   ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 25 มกราคม 2564
  • สรุปรายงานการสั่งจองเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

สำนักการช่าง

  • รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1176115
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
266
1144
1410
1167283
19619
36987
1176115

Your IP: 35.173.35.159
2021-10-18 04:05