Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล

ประจำปี 2560 ครั้งที่  1/2560

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ 2560 เวลา 09.30น.

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     - แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จำนวน 1 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
- ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 20 ธันวาคม 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สรุปการประชุมคณะบริหาร
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
     -
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
    สำนักการศึกษา
  • การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
  • การจัดงานวันครู ประจำปี 2560
   

กองวิชาการและแผนงาน

  • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  • โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)
วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 

กองวิชาการและแผนงาน

  • การดำเนินกิจกรรม ๕ ส
  • โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป
วาระที่ 6 เรื่อง แจังให้ที่ประชุมทราบ
   

สำนักการศึกษา

  • การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
  • การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ
    -

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1176224
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
375
1144
1519
1167283
19728
36987
1176224

Your IP: 35.173.35.159
2021-10-18 05:04