Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล

ประจำปี 2560 ครั้งที่  2/2559

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ 2560 เวลา 09.30น.

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     - แนะนำพนักงานครูเทศบาลบรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
- ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 มกราาคม 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สรุปการประชุมคณะบริหาร
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
    สำนักการศึกษา
  • การดำเนินโครงการถนนคนเดิน
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
    -
วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อทราบ
 

กองวิชาการและแผนงาน

  • การดำเนินกิจกรรม ๕ ส
  • โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป
วาระที่ 6 เรื่อง แจังให้ที่ประชุมทราบ
   

สำนักการศึกษา

  • การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  • การจัดโครงการถนนเด็กเดิน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
  • การทดสอบมาตรฐานการศึกษา
   

กองวิชาการและแผนงาน

  • สรุปผลการประเมินการจัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙
  • การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวอาเซียน
   

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

  •  รายงานการอบรมการปรับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ของพนักงานเทศบาลเข้าสู่ระบบแพ่ง
วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ
    -

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1624986
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
527
1003
2264
1609226
14328
59044
1624986

Your IP: 3.239.4.127
2022-08-09 13:35