Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2554
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี        386        379        765
อายุ 1 ปี        353        333        686
อายุ 2 ปี        405        436        841
อายุ 3 ปี        422        452        874
อายุ 4 ปี        497        501        998
อายุ 5 ปี        545        544      1,089
อายุ 6 ปี        614        545      1,159
อายุ 7 ปี        613        560      1,173
อายุ 8 ปี        582        538      1,120
อายุ 9 ปี        585        595      1,180
อายุ 10 ปี        633        591      1,224
อายุ 11 ปี        642        706      1,348
อายุ 12 ปี        649        646      1,295
อายุ 13 ปี        659        665      1,324
อายุ 14 ปี        768        694      1,462
อายุ 15 ปี        714        653      1,367
อายุ 16 ปี        688        684      1,372
อายุ 17 ปี        643        635      1,278
อายุ 18 ปี        634        641      1,275
อายุ 19 ปี        611        619      1,230
อายุ 20 ปี        585        626      1,211
อายุ 21 ปี        528        693      1,221
อายุ 22 ปี        488        586      1,074
อายุ 23 ปี        478        564      1,042
อายุ 24 ปี        498        533      1,031
อายุ 25 ปี        532        585      1,117
อายุ 26 ปี        547        510      1,057
อายุ 27 ปี        520        536      1,056
อายุ 28 ปี        517        525      1,042
อายุ 29 ปี        532        579      1,111
อายุ 30 ปี        521        625      1,146
อายุ 31 ปี        585        670      1,255
อายุ 32 ปี        562        582      1,144
อายุ 33 ปี        499        580      1,079
อายุ 34 ปี        551        604      1,155
อายุ 35 ปี        536        628      1,164
อายุ 36 ปี        532        643      1,175
อายุ 37 ปี        594        736      1,330
อายุ 38 ปี        597        737      1,334
อายุ 39 ปี        615        771      1,386
อายุ 40 ปี       602        744      1,346
อายุ 41 ปี        628        720      1,348
อายุ 42 ปี        619        755      1,374
อายุ 43 ปี        615        712      1,327
อายุ 44 ปี        545       710      1,255
อายุ 45 ปี        554        630      1,184
อายุ 46 ปี        550        675      1,225
อายุ 47 ปี        601        696      1,297
อายุ 48 ปี        542        631    1,173
อายุ 49 ปี        523        700      1,223
อายุ 50 ปี        534        652      1,186
อายุ 51 ปี        498        697      1,195
อายุ 52 ปี        482        655      1,137
อายุ 53 ปี        482        562      1,044
อายุ 54 ปี        452        526        978
อายุ 55 ปี        439        579      1,018
อายุ 56 ปี        428        571        999
อายุ 57 ปี        422        504        926
อายุ 58 ปี        363        461        824
อายุ 59 ปี        356        457        813
อายุ 60 ปี        325        419        744
อายุ 61 ปี        316        432        748
อายุ 62 ปี        314        458        772
อายุ 63 ปี        295        390        685
อายุ 64 ปี        265        368        633
อายุ 65 ปี        231        317        548
อายุ 66 ปี        228        322        550
อายุ 67 ปี        245        294        539
อายุ 68 ปี        195        256        451
อายุ 69 ปี        190        278        468
อายุ 70 ปี        163        228        391
อายุ 71 ปี        160        200        360
อายุ 72 ปี        173        209        382
อายุ 73 ปี        111        200       311
อายุ 74 ปี        114        159        273
อายุ 75 ปี          99        160        259
อายุ 76 ปี          91        133        224
อายุ 77 ปี          85        148        233
อายุ 78 ปี          82        122        204
อายุ 79 ปี          87        117        204
อายุ 80 ปี          67          93        160
อายุ 81 ปี          61        105        166
อายุ 82 ปี          51          79        130
อายุ 83 ปี          38          84        122
อายุ 84 ปี          26          59          85
อายุ 85 ปี          26          51          77
อายุ 86 ปี          23          42          65
อายุ 87 ปี          28          48          76
อายุ 88 ปี          14          33          47
อายุ 89 ปี          16          32          48
อายุ 90 ปี            8          22          30
อายุ 91 ปี          12            8          20
อายุ 92 ปี            2            9          11
อายุ 93 ปี            5            9          14
อายุ 94 ปี            3            5            8
อายุ 95 ปี            7            4          11
อายุ 96 ปี            5            6          11
อายุ 97 ปี            1            6           7
อายุ 98 ปี            3            2            5
อายุ 99 ปี            3            2            5
อายุ 100 ปี            2            1            3
อายุมากกว่า 100 ปี            1          2            3
รวม 36,866 42,279 79,145

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2194360
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
982
1197
6000
2169611
10714
59149
2194360

Your IP: 3.230.152.133
2023-06-08 11:36