Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

 IMG ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 IMG กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา
IMG  ร่วมกิจกรรม “โครงการเดิน – วิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลไร่น้อยและจังหวัดอุบลราชธานี”  
IMG  ร่วมงานและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรม “สา’สุข ชวนวิ่ง ครั้งที่ 1” ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง
IMG  พิธีรำสักการะบูชาพระธาตุหนองบัว (ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือน) 
IMG ร่วมพิธีเปิดงาน “เที่ยวริมโขง อุบลราชธานี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562
IMG  อบรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งเเวดล้อม2562 
IMG  ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นรณรงค์"สงกรานต์ ม่วนซื่น บ่สูบ บ่เมา เคารพกฏ ลดอุบัติเหตุ"ในวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย 2562 ระยะทาง 23 กม. 
IMG  ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะของหอพัก 
IMG  ขึ้นบ้านใหม่ บ้านกลาง ณ ชุมชนวังทอง 
 IMG ร่วมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" อย่างต่อเนื่องทั่วไทย
IMG  ลงพื้นที่ออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะของหอพัก 
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
IMG กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดหลวง 
IMG ขอเชิญเที่ยวงานงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำสี่แผ่นดิน และเทศกาลอาหารสี่แผ่นดิน (อินโดจีน)
 IMG กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเป็นพิธีกร 
 IMG อบรมโครงการสร้างหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลท้องถิ่น
 IMG ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอด ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) 
IMG  โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฎิบัติงานแก่ อปพร. อุบลราชธานี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น
IMG  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดสุปัฎนารามวรวิหารไปจนถึงวงเวียนน้ำพุ 
IMG  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 
 IMG ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง  
 IMG โครงการประชุมผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานคนดี เวทีคนเก่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
IMG ประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2562 
IMG  อบรมเจ้าพนักงาน กรรมการประจำหน่วย เขตเลือกตั้งที่ 1 
IMG 

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะทำงานจากกรมควบคุมมลพิษ ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

IMG  ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 
IMG  มอบเตียงและรถเข็นให้กับผู้ป่วยสูงอายุ
IMG  อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง รุ่นที่ 5 
IMG  อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 
IMG เวทีฮักแพง สานแรง รวมใจ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
IMG 2  ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 
IMG  อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 วันที่ 2 (หน่วยเลือกตั้งที่ 1-15/16-30) 
IMG   
IMG  อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 91-103 จังหวัดอุบลราชธานี
IMG  ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี และการเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 4 แผ่นดิน ประจำปี2562
IMG  กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา 
IMG  รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม 
IMG  ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเเละมอบอุปกรณ์การเเพทย์ที่จำเป็น(เตียงผู้ป่วย ถังออกซิเจน เเละเครื่องดูดเสมหะ)ให้ยืมใช้ที่บ้านในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดป่าเเสนอุดม 
IMG  ร่วมพิธีประดิษฐานพระรูปกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ และเปิดประตูค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ณ บริเวณพิธี (ประตูแดง)
 IMG พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงเรียนธรรมาภิบาล
IMG  พิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   
IMG  ประชุมเตรียมความพร้อม การเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 IMG ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
 IMG พิธีเปิด(kick off) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
 IMG พิธีมอบวุฒิบัตร ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561  
IMG ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
IMG  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการประจำเดือนมีนาคม 2562 
IMG  พิธีเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี 
IMG งานบุญมหาชาติวัดนาควาย ประจำปี 2562 
IMG พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG กิจกรรมปั่นจักรยาน นครอุบลฯชวนปั่นไปเลือกตั้ง
IMG ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2562 
IMG พิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  
IMG พิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
IMG มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3   
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี
 IMG ออกเยี่ยมยามถามข่าวผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง  
IMG ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
IMG ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน แสงสีเสียงพระวีรกรรมเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
IMG ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้ง  
IMG 3

เปิดรับสมัครและขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครอุบลฯคัพ 2562 ในวันที่ 9-18 มี.ค.62

 

 
IMG การทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์สอบกลางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG ออกเยี่ยมบ้านประชาชน
IMG ร่วมพิธีมอบบ้านตาม “โครงการกองทัพบก ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล”  
IMG ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการจัดการมูลฝอย​อินทรีย์​ในชุมชน
IMG ร่วมขบวนแห่กัณฑ์หลอนใน งานประเพณีบุญมหาชาติประจำปี 2562 ณ วัดปทุมมาลัย 
IMG กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา 
IMG ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 อุบลราชธานี
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
IMG ร่วมเปิดพิธีการเเข่งขันขี่ม้า รายการอุบลโพนี่คลับ Pony Chalet 2019 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

571613
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
106
666
772
563122
24448
29741
571613

Your IP: 34.204.168.209
2020-05-25 01:38