Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
(จำนวน 24   โครงการ รวมงบประมาณ   34,577,671 บาท)
ลำดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล              1,590,000 ทุกเขต
2 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,327,796 เขต 2
สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดสุริยาตร์
3 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,133,000 เขต 3
สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดถนนอุปราช
4 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,223,000 เขต 2
สี่แยกถนนนครบาลตัดกับสุริยาตร์
5 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,102,000 เขต 2
สี่แยกถนนผาแดงตัดกับสุริยาตร์
6 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,116,000 เขต 2
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง
7 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,115,000 เขต 3
สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์ และเขต 4
8 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,080,875 เขต 2
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1                520,000 เขต 1
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2                760,000 เขต 1
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5              2,190,000 เขต 1
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7              1,550,000 เขต 1
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9              1,120,000 เขต 1
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11              2,030,000 เขต 1
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13              2,400,000 เขต 1
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15              1,660,000 เขต 1
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17              1,010,000 เขต 1
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19              1,470,000 เขต 1
19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21              1,450,000 เขต 1
20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11              2,710,000 เขต 1
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13              1,640,000 เขต 1
22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15              1,930,000 เขต 1
23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17              1,240,000 เขต 1
24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19              1,210,000 เขต 1
รวมทั้งสิ้น            34,577,671
เขต 1 จำนวน 16   โครงการ
เขต 2 จำนวน   5   โครงการ
เขต 3 จำนวน   2   โครงการ
เขต 4 จำนวน   1   โครงการ
ครอบคลุมทุกเขต จำนวน 1 โครงการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

571661
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
154
666
820
563122
24496
29741
571661

Your IP: 34.204.168.209
2020-05-25 02:18