Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล อสม. กช. เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการประชุมถ่ายทอดแนวทางและชุดความรู้ให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน และวิทยากรบรรยาย เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ภารกิจในการขับเคลื่อน ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพ/ ข่าว #pr01ภัททิยาภรณ์