Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 1765

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำเดือน ก.พ. 2561 โดยมีนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ได้มีพิธีรายงานตัวและมอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ผู่โอนย้ายและบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 20 ราย

DSC 1775

DSC 1778

DSC 1780

DSC 1833

DSC 1837

DSC 1838

DSC 1841

DSC 1844

DSC 1848

DSC 1850

DSC 1854

DSC 1859

DSC 1860

DSC 1864

DSC 1865

DSC 1869

DSC 1873

DSC 1896

DSC 1903

DSC 1906

DSC 1907

DSC 1910

DSC 1911

DSC 1924

Pr.04 ขนิษฐวดี 
สุวิทย์ /ภาพ