Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา09.00 น.นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสที่ท่านได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ประชาชนในชุมชนอุปลีสาน 6และชุมชนใกล้เคียง และกล่าวเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ชุมชมผู้สูงอายุ อุปลีสาน 6

2

3

4

5

6

Cr. นพ
ภาพ /ข่าว #Pr1ภัททิยาภรณ์