Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

S 36372485

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยม พบปะ กับผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดในเขตการดูแลของงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครอุบลฯ พร้อมด้วย อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คอยให้คำแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการดำรงชีพต่อไป

S 36372488

S 36372489

S 36372491

S 36372492

S 36372493

S 36372495

S 36372497

S 36372501

S 36372503

S 36372509

S 36372511

S 36372517

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05