Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1
วันที่ 1 มีนาคม 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม“วัยรุ่นวัยใสไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษา 10 แห่ง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 100 คน และวิทยากรผู้ให้ความรู้และทักษะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 16

 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย /ภาพ