Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในประชุมงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2561 ร่วมกับตัวแทนชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ