Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายกฯแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำพนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย)รณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย)เพื่อให้เป็นตลาดสด สะอาด น่าซื้อ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี
เตชิต/ ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ