Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการฯ ร่วมพิธีเปิดเรียนลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ณ อาคารชั้น 3 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครอุบลราชธานีใน รูปแบบ “การเต้นลีลาศ “ ซึ่งถือเป็นกีฬาและสันทนาการที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เพราะนอกจากจะช่วยให้เราสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนแล้ว จังหวะการเคลื่อนไหวต่างๆ ก็จะช่วยในเรื่องของความจำ สมาธิ และ การทรงตัว และที่สำคัญที่สุดคือเพลงที่ใช้เต้นก็เป็นเหมือน ดนตรีบำบัด ซึ่งเป็นการใช้เสียงดนตรีที่เป็นภาษาสากลมาช่วยบำบัดหรือฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่าง กายและจิตใจในเวลาเดียวกัน

2

3

4

5

6

7

8

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร