Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระนวน ซึ่งนำโดยนายชัชวาล โนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน จ.ขอนแก่น พร้อมคณะ เยี่ยมชนธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดสารพัฒนึก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pr.04 ขนิษฐวดี

ณฐอร ทีปิวัฒน์ /ภาพ