Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 16.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมแห่กัณฑ์ต้น แห่กัณฑ์หลอน ในงานบุญมหาชาติ “พระเวสสันดรชาดก” วัดบ้านนาควาย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม บุญมหาชาติ”พระเวสสันดรชาดก “ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสาน (ฮีตสิบสอง คองสิบสี่) ที่เคยปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจวบจนถึงปัจจุบัน????

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/พลอยฐิชาภรณ์ ,คุณทราย ,วิภารัตน์