Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณถนนดอกไม้และสายน้ำ ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ถนนดอกไม้และสายน้ำ เทศบาลนครอุบลฯ โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งให้ความร่วมมือใน ารแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค มาร่วมในพิธี ซึ่งเป็นสีสันในการจัดงานในปีนี้เป็นอย่างมากและในงานยังมีการจำหน่ายอาหารในเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ครั้งที่ 21 ขึ้นในบริเวณถนนหน้าศาลหลักเมืองอีกด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ข่าว #pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...