Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

S 7249920

   วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า บนทางเท้า เกาะกลางถนน และจัดระเบียบสายไฟ ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ ช่วงสี่แยกโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ถึงหน้าโรงเรียนเบญจะมะมหาราช

S 7249921

S 7249922

S 7249923

S 7249924

S 7249935

S 7249936

S 7249937

S 7249938

S 7258116

S 7258131

S 7258132

S 7258133

S 7258134

S 7512108

S 7512123

S 7512140

S 25575838

S 25575840

S 25575841

S 25575842

ภาพโดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน , คุณณฐมณฑ์ สำนักการช่าง, คุณสุริยา ฝ่ายเทศกิจ