Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย และประชาชนชาวจังหวัดอุบลฯ ร่วมกิจกรรม “นครอุบลชวนปั่นเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นการปั่นจักรยานเพื่อทอดผ้าป่าสามัคคี ในระยะทาง 35 กม. ไปยังโรงเรียนบ้านป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการต่อเติมอาคารโรงอาหารและหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

12

13

14

15

16

17

 18

 

ขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ
#pr05 สุธีลาพร