Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

S 77086732

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน "โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมวัดมหาวนาราม

S 77086733

S 77086734

S 77086735

S 77086738

S 77086741

S 77086742

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล