Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 4467

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายนพพร เตชาวิวัฒนวิบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล ทำบุญเลี้ยงพระตักบาตรและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ - เจ้าย่า ณ ตลาดสดเทศบาล 5

IMG 4468

IMG 4469

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ