Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมระบบเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

Cr.FonLiie
Pr.04 ขนิษฐวดี 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ