Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างสุขาภิบาลลงพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง ถ.สรรพสิทธิ์ ซ.ชยางกูร14,18 และบริเวณอุบลสแควร์บิ๊กซี เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

6

8

9

#pr.01ภัททิยาภรณ์

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ