Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี , นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานายกฯ , นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และชาวถนนคนเดิน เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรณรงค์ในการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุและลดการเกิดความสูญเสีย

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ : คุณ ต้อม สำนักการศึกษา
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...