Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี , นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานายกฯ , นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และชาวถนนคนเดิน เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรณรงค์ในการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุและลดการเกิดความสูญเสีย

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ : คุณ ต้อม สำนักการศึกษา
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ