Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 มิถุนาย 2561 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริเวณถนนแจ้งสนิท (ลานหน้าสวนสาธารณะห้วยม่วง) เพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันของทางสำนักการช่าง ซึ่งจุดนี้เป็นจุดหนึ่งของสาเหตุทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และเพื่อเร่งแก้ปัญหาก่อนที่ฝนจะตกลงมา

2

3

 

Cr.ภาพ : คุณอ้อมแอ้ม
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...