Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเสวนาเนื่องในวันอนามัยโลก ณ ชั้น G ห้างซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ 
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพ/สุวิทย์ กองวิชาการและแผนงาน