Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ชมรมผู้สูงอายุก้านเหลือง 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดความรักสามัคคี สุขภาพดีในการออกกำลังกาย ซึ่งมีผู้สูงอายุและประชาชนให้ความร่วมมือด้วยดีจำนวนมาก..

2

3

4

Cr.ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ