Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล


ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ