Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ของวันนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเลียบ

2

3

4

5

6

7

 

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ