Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการช่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทเคเบิ้ล ร่วมดำเนินการจัดระเบียบสายส่งสัญญาณตามเส้นทางเทียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้อนรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยเริ่มดำเนินการจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ไปตามเส้นทางเทียน

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ