Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการช่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทเคเบิ้ล ร่วมดำเนินการจัดระเบียบสายส่งสัญญาณตามเส้นทางเทียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้อนรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยเริ่มดำเนินการจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ไปตามเส้นทางเทียน

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...