Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 7453

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ต้นรักแรกพบ” โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในนามประธานมูลนิธิพัฒนาอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอุบล เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองให้เป็นพื้นที่แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่มาออกกำลังกายได้พักผ่อนหย่อนใจ และได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง แห่งนี้ตลอดไป

หลังจากเสร็จกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้ไปไหว้ศาลหลักเมือง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอุบลราชธานี และติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์ 
ภาพ/พลอยฐิชาภรณ์ ,วิภารัตน์ 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ