Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 9042

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายอิปันสาคู โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ คณะจากโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

IMG 9043

IMG 9044

IMG 9047

IMG 9049

IMG 9053

IMG 9054

IMG 9055

IMG 9060

IMG 9061

IMG 9065

IMG 9068

IMG 9070

IMG 9073

IMG 9076

IMG 9077

IMG 9080

IMG 9081

 

IMG 9082

IMG 9090

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ