Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

S 123363332

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ของวันนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกฯ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขฯ ชั้น 4

S 123363333

S 123363334

S 123363335

S 123363336

S 123363337

S 123363338

S 123363341

S 123363343

S 123363344

S 123363345

S 123363346

S 123363348

S 123363350

S 123363351

S 123363352

S 123363353

S 123363354

S 123363357

Cr.ภาพ : สุธีลาพร ริพล และ ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ