Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมให้โอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียน ที่ได้รับรางวัลหลายประเภทจากมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศในครั้งนี้

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพ/ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ