Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมให้โอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียน ที่ได้รับรางวัลหลายประเภทจากมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศในครั้งนี้

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพ/ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...