Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.15 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ เป็นประธานเปิดพิธีการเเข่งขันมหกรรมเรือยาวขุดประเพณีเเละพร้อมลั่นฆ้องเปิดงานเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญเเละกำลังใจให้กับผู้ร่วมการเเข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ ณ ท่าน้ำวัดหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr03: ข่าว. / ศุจินทรา. ใจหาญ
ภาพ: ชินวัตร. มิ่งขวัญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ