Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.15 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ เป็นประธานเปิดพิธีการเเข่งขันมหกรรมเรือยาวขุดประเพณีเเละพร้อมลั่นฆ้องเปิดงานเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญเเละกำลังใจให้กับผู้ร่วมการเเข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ ณ ท่าน้ำวัดหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr03: ข่าว. / ศุจินทรา. ใจหาญ
ภาพ: ชินวัตร. มิ่งขวัญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...