Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 ตุลาคม.2561 เวลา 08.30 น. นาย ประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผอ.กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสาในชุมชน พนักงานรักษาความสะอาด และคณะอสม.ในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ทำความสะอาด ณ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง และชุมชนใกล้เคียงเคียง เพื่อให้ชุมชมสะอาด สวยงาม น่าอยู่อย่างยั่งยืน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณนพ คุณโบว์