Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแผนงานการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

2

3

4

5

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ