Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ วัดพลแพน นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมส่งเทียนพรรษาอุบลราชธานี ออกเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมงาน ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 โดยใช้ระยะการเดินทางประมาณ 3 วัน

สำหรับต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ จากคุ้มวัดพลแพน ได้จัดทำขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยสื่อความเรื่องราวพระพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ซึ่งทีมช่างเทียน 12 คน นำโดยนายสุรชัย จันทร์ส่อง หัวหน้าช่าง ไปจัดทำติดพิมพ์ต้นเทียนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ชาวสุราษฎร์ธานีและนักท่องเที่ยวได้ร่วมชมขั้นตอนการติดพิมพ์ต้นเทียนของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาค...

2

3

Cr.เลขาฯนพพร
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ