Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ตัวแทนสถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย นายเกรร์กอรี่ เลอโก เลขานุการโท (ฝ่ายการเมือง กิจกรรมสาธารณะ และเศรษฐกิจ) และ นางสาวณพปวัน อนาวิล เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านสังคมและการเมือง และตรวจเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีสัญลักษณ์ของแคนาดา (ศาลา) ณ สวนสาธารณะหนองบัว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมือง Fredericton มณฑล New Brunswick ราชอาณาจักแคนาดา ในฐานเทศบาลคู่มิตร จากโครงการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในขุมชนและระหว่างประเทศให้ดีขึ้นต่อไป

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และ ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ