Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 6806

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์หนองศาลาชยางกรู 2.1 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมชุมชน 2.1(1) เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมร่วมกิจกรรมแปรรูปอาหาร (ไส้กรอกหมู) ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 MG 6807

 MG 6810

 MG 6817

 MG 6820

 MG 6824

 MG 6827

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ