Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.40 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) และ อสม. ร่วมออกถามข่าว ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) ซึ่งเป็นการห่วงใยในการดำรงชีวิตของคนในชุมชน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ “ให้อยู่ดีกินดี”

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ภาพ : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ